วิธีการเลือกซื้ออาหารทะเล

กุ้ง วิธีเลือกซื้อกุ้งที่สดนั้นหัวกุ้งต้องยึดติดแน่นกับลำตัว เปลือกกุ้งแข็งมีสีเข้ม เป็นเงา ถ้าเป็นกุ้งแบบที่มีก้าม
ก้ามจะต้องไม่หักหลุด  ลำตัวกุ้งอ่อนแต่ยืดหยุ่น ตาเป็นเม็ดกลมสีเข้ม ไม่เหี่ยวบุบ

ปลาหมึก วิธีเลือกซื้อปลาหมึกที่สดนั้น เนื้อและหนวดของปลาหมึกต้องแน่นแข็ง ไม่เละ  ตาปลาหมึกใส เยื้อหุ้มที่ตัวปลาหมึกจะต้องไม่ฉีก
ขาด หรือมีน้ำหมึกของปลาหมึกไหลซึมออกมา

ปู วิธีเลือกซื้อปูที่สดนั้น ควรเลือกซื้อปูที่ยังเป็น กดดูที่ส่วนท้องจะต้องแน่น ไม่ยุบบุ๋ม ตาลักษณะเป็นเม็ดกลม เปลือกและกระดองของปูไม่มี
รอยแตกร้าว ก้ามไม่หักเสียหาย

หอย วิธีเลือกซื้อหอยที่สดนั้น เปลือกหอยจะต้องไม่เปิดอ้าหรือหักบุบ ถ้าเคาะเปลือก เสียงจะต้องแน่นทึบ มีน้ำหนักเมี่อวางบนฝามือ หอยที่ยัง
ป็นๆ อยู่นั้นเปลือกจะปิดอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัส แต่ถ้าวางไว้เปลือกจะอ้าออก ถ้าซื้อหอยที่แกะเปลือกออกแล้ว เนื้อสีจะต้องสดไม่ซีดขาว ไม่มี
เมือกและกลิ่นเหม็น

เมื่อเลือกซื้ออาหารทะเลที่สดได้แล้วนั้น ควรทำความสะอาดโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านสักพักหนึ่ง หากไม่ปรุงให้สุกในทันทีก็ควรเก็บไว้ในที่
ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

Language »

เมนูหลัก