รีวิว

การยกเลิกสั่งซื้อสินค้า

1. ลูกค้าสามารถยกเลิกสั่งซื้อสินค้าได้ในกรณีที่ยังไม่กดยืนยันคำสั่งซื้อบน หน้า website
2. หากลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะทำการยกเลิกสินค้าไม่ได้

การคืนเงิน

1.ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้หาก สินค้าที่ส่งไปให้ไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ที่ลูกค้าเลือก เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ของทางร้าน ทางร้านจะดำเนินคืนเงินให้ลูกค้าทันที
2. หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ได้คุณภาพตามที่ท่านคาดหวังไว้ ลูกค้าต้องการแจ้งผ่านทางร้าน เพื่อให้ทางร้านตรวจสอบรายละเอียด และทางร้านจะคืนเงินให้ ภายใน 3-5 วันทำการ

การเปลี่ยนสินค้า

1. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้หากพบว่าสินค้าที่ส่งไปให้ไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ เนื่องจากเกิดจากข้อผิดพลาดของพนักงาน
2. หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ได้คุณภาพตามที่ท่านคาดหวังไว้ ลูกค้าต้องการแจ้งผ่านทางร้าน เพื่อให้ทางร้านตรวจสอบรายละเอียด และทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้

การจัดส่ง

1. ร้านจะจัดส่งสินค้าในพื้นที่ให้บริการที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น และคิดตามระยะทาง
2. ในกรณีจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า หากพบว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้จะถือว่ายกเลิกการสั่งซื้อ และทางร้านจะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้า

Language »

เมนูหลัก